Utlysning av midler til idrettslag som planlegger bygging av idrettsanlegg.

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».

Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg. Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det/deler av  det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

 

Se mer info om kriterier og søknadsprosedyrer i vedlegget.

På vår nettside finner dere mer informasjon samt søknadsskjema og vedlegg som skal fylles ut: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/anlegg/troms-iks-anleggsfond/

 

Utlysning Troms idrettskrets Anleggsfond 2017

 

Spørsmål angående søknaden rettes til Sylvi Ofstad, sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no For perioden 25.1-9.2 rettes det til Øivind Hansen, oivind.hansen@idrettsforbundet.no