UTLYSNING AV MIDLER TIL IDRETTSORGANISASJON SOM PLANLEGGER BYGGING AV IDRETTSANLEGG

Til idrettslag, idrettsråd og særkretser i Troms
Tromsø 5. februar 2019

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettsorganisasjoner som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen». Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg. Vi har etablert et anleggsfond som idrettsorganisasjoner kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

Se utlysningen som er vedlagt for informasjon om kriterier for tildeling og hvordan dere kan søke om midler, eller sjekk ut vår nettsidesak: her.

Har du andre spørsmål rundt anleggsfondet eller Troms idrettskrets anleggsarbeid, ta kontakt med undertegnede på tlf. 478 58 622 eller magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no.

Med vennlig hilsen

Magnus Leonhardsen
anlegg- og utdanningskonsulent
magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
mobil. 47858622
www.idrett.no/troms