Uakseptabel valgprosess av norsk IOC-medlem.

Etter snart 23 år som IOC-medlem, har Gerhard Heiberg selv valgt sin etterfølger. Prosessen og valget strider med all demokratisk tenking og verdimessig ståsted i norsk idrett.

UAKSEPTABEL VALGPROSESS AV NORSK IOC-MEDLEM