Tromsø, attraktiv destinasjon for arrangementsturister?

Byens vellykkede arrangementer har sjel, tar i bruk den arktiske naturen som ramme for arrangementet og har et kommersielt tilsnitt. Tema for dagen vil være strategier for arrangementene i regionen, samt hvordan disse kan organiseres og hvordan vi kan ta ut et kommersielt potensial mot reiseliv og øvrig næringsliv.

Seminaret åpnes av byråd Vanja Terentieff. I henhold til Tromsø kommunes strategiske næringsplan er det et mål å få til bedre og varig arrangementskompetanse, og en organisering som gjør det lettere å påta seg og gjennomføre ulike typer arrangementer. Tromsø kommune bidrar gjennom ulike tilskudd og samarbeidsavtaler til at store og mindre aktører skal lykkes med å skape gode arrangementer. Tiden er nå inne for å utvikle strategier og organisering for bruk av den kompetansen vi har i Tromsø for å få til nye muligheter.

Vi vil få høre status på Arrangementsturisme-prosjektet og hvordan det nå jobbes for å få flere tilreisende til våre arrangementer. Vi vil også få møte arrangører som forteller hvordan de lykkes gjennom å bygge sjel i sitt arrangement, utnytte sine naturlige omgivelser og hvordan de forsøker å ta ut det kommersielle behovet. La dere bl.a. inspirere av Astrid Aure – TIFF , Jean F. Gehin – Birken og Magnus Kjeldsberg – UpNorth/Tromsø Skyrace! Dagen avsluttes med Reiselivssjef Trond Øverås som vil fortelle hva arrangementene betyr for vår region og hva reiselivsnæringen kan bidra med.

Et mer detaljert program og sted vil komme Tid: fredag 5. juni 2015, kl. 9 – 15 Påmelding til agnete@visittromso.no, innen 2/6 Velkommen! Med vennlig hilsen Vanja Terentieff, Byråd Næring, Kultur og Idrett – Tromsø Kommune Agnete Ryeng, Prosjektleder Arrangementsturisme – Visit Tromsø