Troms Idrettskrets ønsker kandidater til Idrettskretsens høyeste utmerkelse

Troms idrettskrets Hederstegn er den høyeste utmerkelsen som gis i Tromsidretten.

Hederstegn deles ut for sportslige resultater, administrativ innsats og  «Ildsjelprisen».
Statuttene for Troms idrettskrets Hederstegn finner du her.