Timetildeling i kommunale idrettsanlegg høsten 2017 og våren 2018

Hei alle brukere av kommunale idrettsanlegg

 

Søknadsprosessen med årets timefordeling i kommunale idrettshaller er nå i gang. Frist for tilbakemelding
er søndag 30. april.

 

https://kommune24-7.no/1902/bruker?retur=%2f1902%2f701763_2&shortname=701763_2

 

Vennlig hilsen

Alf-Kondrad Wilhelmsen

Daglig leder

Tromsø idrettsråd