Timefordeling høsten 2018 og våren 2019

Hei.

Søknadsprosessen med årets timefordeling i kommunale idrettshaller, gymsaler og svømmesaler er nå i gang. Frist for tilbakemelding er mandag 30. april.

https://kommune24-7.no/1902/bruker?retur=%2f1902%2f701763_2&shortname=701763_2

Vennlig hilsen

Alf-Kondrad Wilhelmsen

Daglig leder