Storelvahallen versus Tromsø Spektrum

Det har aldri vært snakk om at Tromsø Spektrum skal prioriteres foran Storelvahallen. Snarere er etablering av Tromsø Spektrum helt avhengig av at Storelvahallen kommer først, fordi den representerer en ny kapasitet som vil avhjelpe at Tromsøhallens kapasitet blir satt ut av spill i en Spektrumutbygging. Tromsø Idrettsråd har alltid støttet kommunens prioritering av Storelvahallen før Tromsø Spektrum i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv og vil fortsatt arbeide for å få denne realisert snarest mulig. Bydelsrådet på Kvaløya sin oppfatning er derfor korrekt. Hvordan disse to prosjektene er blitt satt opp mot hverandre, er vanskelig å forstå.

 

Hilsen Lars Olav Sparboe, anleggsansvarlig i Tromsø Idrettsråd

Foto: iTromso