Spennende kurs i anledning «Frivillighet i sentrum»

Kursene er for styremedlemmer, tillitsvalgte og medlemmer i alle frivillige organisasjoner. Kursene er gratis og det vil bli servering av kaffe og noe å bite i.

Påmelding innen 1. september. Du kan velge å delta på ett eller flere kurs. Trykk på linken for påmelding. PÅMELDING

Rekruttering
Om kurset:
 Hvordan få flere medlemmer i foreninga? Hvordan få flere til å bidra? På seminaret får deltakerne jobbet med rekruttering i egne foreninger.
Tid: Mandag 3. september kl 18.00-21.00
Instruktør: Kari Lydersen, HATS
Sted: Rådstua teaterhus i 2. etage. Vestregata 48

Styrearbeid
Om kurset:
 Hva er styrets tre hovedoppgaver? Hvordan skrive gode styreprotokoller? Hvordan utvikle styret som kollegium? Seminaret er dialogbasert hvor deltakeren kan ta opp tema og diskutere ulike problemstillinger i plenum.
Tid: Tirsdag 5. september kl. 18.00 – 21.00
Instruktør: Irene Nordhaug Hansen; HATS
Sted: Rådstua teaterhus i 2. etage. Vestregata 48

Økonomikurs
Om kurset:
 Kurset gir deg en innføring i budsjett og regnskap. Noen av temaene vi skal igjennom er: Roller og ansvarsfordeling, budsjett og budsjettoppfølging, regnskap og bokføring, merverdiavgift, grasrotandelen.
Tid: Onsdag 6. september kl. 18.00 – 21.00
Instruktør: Ørjan Martens, Troms idrettskrets
Sted: Rådstua teaterhus i 2. etage. Vestregata 48
Arr: HATS og Troms idrettskrets

10 prinsipper for god ledelse
Om kurset: Frivillighet Norge har satt sammen ti anbefalinger for godt styrearbeid. På kurset går vi gjennom anbefalingene og diskuterer konkrete problemstillinger i fellesskap.
Tid: Torsdag 7. september kl 18.00-20.00
Instruktør: Siriann Bekeng, Frivillighet Norge
Sted: Rådstua teaterhus i 2. etage. Vestregata 48
Arr: HATS og Frivillighet Norge

Kursene arrangeres av Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) med støtte fra Tromsø kommune.