Søknadsskjema

Søknadsskjema

Søknadsskjema nederst på siden.

Tromsø Idrettsråd mottar drøyt kr. 5.000 000,- fra Kulturdepartementet (KUD) som skal fordeles til idrettslag med aktivitet for barn og ungdom i Tromsø.

Prioriteringer lagt fra Kulturdepartementet, NIF og Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd legges til grunn.

  • 50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte.
  • 40 % fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. (Konkretisert er dette: Utøvere med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn og sosiale risikogrupper, Idrettsskole/allidrett, trener og lederutviklingstiltak og antidopingarbeid).
  • 10 % av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø.

Gjennom «Samordnet rapportering» som ditt idrettslag gjennomfører innen 30.april hvert år, har vi de fleste opplysningene vi trenger, men ønsker tilbakemelding på kulepunkt 3 ovenfor.

Hvis ditt idrettslag ikke har samarbeid med en annen klubb, behøver du ikke sende inn dette skjemaet.

10 % av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø.

Siste frist for innsending av skjema er 30.04

Lokale Aktivitetsmidler