Presentasjonene fra inkluderingskonferansen «Det è plass tell aille».

Ønsker du å friske opp «Det è plass tel aille», kan du gjøre det her; Det é plass tel aille