Oppstart revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2018-2021

Hei

 

Vedlagt følger varsel om oppstart revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2018-2021, samt skjema for melding av prosjektplaner.  Innspill og skjema for prosjektplaner sendes til adressen i brevet.

 

Varsel om oppstart KDP for idrett og friluftsliv 2018 til 2021

Skjema for melding av prosjektplaner

 

Med vennlig hilsen

Lise Fransiska Valle
Rådgiver
Avdeling for næring, kultur og idrett

Tlf: 94194089 |
lise.fransiska.valle@tromso.kommune.no