Ønsker din klubb å hjelpe sårbare barn og unge?

Hei alle sammen!

 

Nå nærmer det seg fristen for søknad for neste års inkluderingstiltak. Her er søknadskjema, og den finner dere også på hjemmesiden vår. Fristen er 15.12.

 

Mange av dere med inkluderingstiltak har hatt besøk av noen av våre aktivitetsguider, eller dere vil få det i nærmeste fremtid. Det er Mo og Jonas som besøker dere i høst.

 

Jeg er veldig opptatt med det nye aktivitetsguideprosjektet vårt, og mye tid går til det. Vi har i dag 50 barn på vår liste, og hadde satt som mål å rekruttere 40 barn fra august 2015- til 2016. Det er fantastisk å gi barn som trenger det en plass i idretten i Tromsø. Har bare møtt velvilje overalt, og det er også en honnør til idretten i Tromsø – som tar inkludering på alvor. Det blir man oppriktig stolt av !

 

Vi er fortsatt veldig opptatt av at Tromsø skal ha åpne tilbud – og helst i alle bydeler. Åpen hall på Kvaløya i regi av KSK er ett eksempel som betyr mye både for bydelen og barn/ unge som bor der. Gjerne også andre tiltak dere ser behov for fra deres ståsted.

 

Så send søknad! https://www.tir.no/idrett-inkludering/soknadsskjema/

 

Lørdag 30. januar vil vi arrangere en idrettsinkluderingskonferanse på Scandic Ishavshotell – jeg ber dere allerede nå sette av denne dagen. Det vil bli mange ulike foredrag til beste for idretten og barn og unge i Tromsø. Vi holder på med program som vil komme før jul.

 

Ha en fin advent alle sammen!

 

 

Vennlig hilsen

 

Britt Leandersen

Tromsø Idrettsråd

Idrett og Inkludering

Mob: 93670590