Lokale Aktivitetsmidler 2016

Hei.

 

Minner om fristen for Idrettsregistreringen som er flyttet til 15. august 2016. Tromsø Idrettsråd skal fordele 4.351.174,- i LOKALE AKTIVITETSMIDLER. Kriteriene finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

 

Gjennom idrettsregistreringen får vi nesten alle de opplysningene vi trenger.

 

Kan dere besvare på e-post følgende, om dere har samarbeidsprosjekter for ungdom mellom 13 – 19 år:

 

Det settes av inntil 10 % av tilskuddsbeløpet til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper (lokalt, regionalt nasjonalt og/eller internasjonalt), hvor målet er å gi mer varierte, allsidige og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø.

 

  1. Hvilke klubber samarbeider dere med?

 

  1. Hva går samarbeidet ut på?

 

Svarfrist på om dere har samarbeidsprosjekter for ungdom med en eller flere klubber er satt til torsdag 1. september til tromso.idrettsrad@nif.idrett.no