Invitasjon til å foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned?

 

Troms idrettskrets tildeler priser innen:

  • 1.Hederstegn for administrativ innsats Kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid for idretten i Troms. Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere. Trenere og dommere kan også tildeles hederstegn.
  • 2.Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter Kan tildeles idrettsutøvere og lagidretter på seniornivå som har utført en eller flere idrettsprestasjoner på nivå i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Kan også tildeles deltakere i lagkonkurranser for individuelle idretter og enkeltutøvere i lagidretter på senior nivå.
  • 3.Ildsjelpris Tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på grunnplanet i Tromsidretten.Forslag sendes til troms@idrettsforbundet.no innen 15.mai
  •  

 

Forslagene må inneholde:

–    -Navn, klubbtilhørighet, kontaktinfo til den(de) kandidaten(e) dere foreslår

– Beskrivelse av det kandidaten har utført, ei punktvis liste med årstall

–    – Kontaktinfo til de som er forslagstillere (idrettslag, idrettsråd, særkrets/region)

 

Nærmere beskrivelse av Troms idrettskrets Hederstegn finner dere på vår nettside.

 

I fjor ble følgende priser utdelt:

Ildsjelpris: Dagfinn Stenvold

Hederstegn for idrettslig prestasjon: Ingrid Thunem og Johann Forfang.

Hederstegn for administrativ innsats: Kirsti Skog, Kjell-Ivar Robertsen, Eli Blomseth Helgesen, og Gunnar Wilhelmsen