Fra introduksjonsprogram til ressurs i idretten

Å få bruke sine ressurser og interesser er viktig uansett hvem du er. For å få dette til på en god måte må du bli kjent med mennesket det gjelder. Tromsø Idrettsråd gjennomfører  introduksjonskurs i idrett i Introduksjonsprogrammet  for nye tromsøværinger. Her blir deltagerne både kjent med idrettens verdigrunnlag, organisering og hvilke muligheter som kan ligge for den enkelte for å bli en del av idrettsfamilien.  Ett eksempel er Ahmad Alshekl  fra Syria, deltaker på introstart som drives av Tromsprodukt AS på vegne av Tromsø kommune, Flyktningetjenesten . Det viste seg at Ahmad tidligere jobbet som kroppsøvingslærer i Syria, og har både interesse av, og utdanning innen idrett. Etter kurset  gjennomførte Tromsø Idrettsråd ett møte med han ved hjelp av en av våre aktivitetsguider og i felleskap fant vi ut at han ønsket å være fotballtrener for barn. Vi tok kontakt med en fotballklubb om de kunne tenke seg å ta inn en hospitant i trenerteamet. Og svaret var ja. I tillegg fikk Ahmad gjennomført Grasrottrener Del 1, også her med støtte av aktivitetsguide som kunne hjelpe med språket. 14 timers fotballtrenerkurs ble gjennomført. Ahmad er i dag en av flere trenere på Hamna i.l. sitt G 08- her representert med en av de andre trenerne, Esben Tøllefsen. Han kan fortelle at det  å få inn en ekstra trenerressurs i ei stor spillergruppe på 25 spillere har vært kjærkomment. Det var stor nysgjerrighet blant barna på den første treningen på hvem den nye treneren var.

-Var han flyktning  – Hvor var familien- Hva skulle han  her? -Kunne han norsk? osv.

Trenerne og Ahmad brukte god tid til å forklare barna alt i starten. På denne måte ble det også en ny og viktig lærdom for hele laget å få inn Ahmad som ny trener. Trenerne har også bestemt i fellesskap at de snakker ikke engelsk, slik at treningshverdagen  foregår på norsk. Så tåler de at Ahmad av og til må spørre ekstra om det er noe han ikke forstår. På denne måten blir idretten også en verdifull språkarena for Ahmad. Han som er veldig glad for å ha fått denne sjansen. «For meg er det en drøm som har gått i oppfyllelse», sier han. Han har 4 barn og kone som er i Tyrkia, og venter på familiegjenforening. Å få bli en del av idretten er en viktig del av hans integrering i Norge. Vi i Tromsøidretten er så glad og ønsker han velkommen til Tromsøidretten.

 

Ahmad og Esben, trenerkollegaer i Hamna IL.