Inkludering i Idrettslag

Hei alle sammen.

 

Idrettsåret nærmer seg slutten, og nytt år med nye muligheter dukker opp i det fjerne.

Her kommer søknadsskjema for 2017 – og fristen er 15.12.

 

.Jeg vet noen av dere har etterlyst en fast dato, de siste årene har dette vært 15.12- mens i fjor var den litt senere da NIF endret sine rutiner for søknad fra oss. Vi må nå søke NIF om midler, hvor det før var en fast tildeling.

Vi får vite i februar/ mars hvor mye vi får for 2018.

 

MEN, frist 15. 12

 

Vi ønsker være i forkant for å kunne planlegge inkluderingsåret 2018 best mulig.

 

Skjemaene ligger også på vår hjemmeside, og vi har også satt i gang en prosess for å gjøre disse skjemaene elektronisk.  Hvor lang tid dette tar er avhengig av han som hjelper oss med nettsidene våre.

 

Søknad 2018 for idrettslag over kr.25.000 til IR eller IK vedr tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Søknad 2018 og rapportskjema IL max kr 25000

 

Alle klubber i Tromsø kommune kan søke på disse midlene.

 

Er det noe spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt. Velkommen som søker!

 

Inkluderingshilsen Britt