Idrettshelga 2019

Til idrettsråd, klubber og særkretser i Troms,

Det endelige programmet til årets idrettshelg er klar og ligger vedlagt. Årets tema er «Barneidrett- idrettsglede for alle» og vi har den store gleden av å hilse velkommen mange spennende foredragsholdere.

Årets idrettshelg avholdes på Scandic Ishavshotel i Tromsø og fredags kveld vil det være festkveld med middag hvor Troms idrettskrets markerer sitt 100- års jubileum og Hederstegnutdeling.

Selve konferansen er gratis å delta på begge dager mens middagen har en egenandel på 350kr. Eventuell overnatting må ordnes av den enkelte.

Påmelding skjer via linken nedenfor. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=784190X193114649X50224

Ved spørsmål angående arrangementet kan vi kontaktes på troms@idrettsforbundet.no