Mottakerne av prisen er Troms Idrettskrets, Troms Fotballkrets og Tromsø idrettsråd.

Ifølge en pressemelding, signert Tromsø Arctic Pride, er denne prisen deres største æresbevisning. Videre skriver de: «I år går prisen til de tre idrettsorganisasjonene for sitt banebrytende og holdningsskapende arbeid for å bekjempe homofobi og aktivt jobbe for større aksept for ulikheter. I dette ligger at idretten selv har gått aktivt inn for å legge forholdene til rette også for skeive utøvere.»

Juryen begrunner utdelingen med at organisasjonene har tatt grep i egne rekker når det gjelder uheldige holdninger overfor skeive personer, blant annet ved å hente inn informasjon og tilknytte seg representanter fra den skeive befolkningen. Under Arctic Pride arrangerte de eksempelvis forestillingen «Ingen er homo i 2. divisjon» på Alfheim.

– Det er en stor glede å dele ut denne æresbevisningen til et viktig og positivt initiativ fra idretten selv. Dette er starten på et viktig arbeid og jeg berømmer disse tre idrettsorganisasjonene for å ta aktivt tak i noe som har vært et problem. Forhåpentligvis vil det arbeidet som nå er startet gjøre det lettere for skeive utøvere å vise hvem de er og at de kan bli gode rollemodeller, sier festivalsjef for Tromsø Arctic Pride, Stein Sebastian Fredriksen i pressemeldingen.