Et trygt og levende idretts-Tromsø, hvor det er plass til alle

Rundt 80 % av alle barn under 12 år er medlem i norsk idrett på landsbasis. Visste du at i Tromsø er det over 11000 barn og ungdom som deltar i idretten gjennom våre 136 idrettsklubber? Et tall vi både er ydmyk og stolt over, og som er et betydelig bidrag for barns oppvekstvillkår. Å ha en meningsfull fritid er viktig for alle, og fysisk aktivitet viser seg også være en viktig del av dette.

Visste du at samtidig har vi mange barn og unge i vår kommune som ekskluderes fra idretten pga. bl.a. økonomi? Familier som av ulike grunner sliter med å betale det det koster for idrettsdeltagelse. Mange i denne gruppa er nye tromsøværinger, men ikke alle.

NAV Tromsø og Flyktningtjenesten har støtteordninger for grupper med rettigheter der, men ikke alle kommer innenfor de reglene, rutinene og satsene det offentlige har. Nå ønsker vi at alle våre klubber skal opprette Solidaritetsfond for å kunne bidra for familier som ikke kommer inn under de nevnte ordningene. Vi vil gjerne hjelpe klubbene med disse fondene, og har nå en kampanje hvor næringsliv og andre inviteres inn til å bidra. Vi har et sterkt ønske om at idretten skal være for alle. Nå inviterer vi til en samfunnsdugnad i Tromsø til beste for barna, og muligheten for idrett som fritidsaktivitet.