Klubber som ønsker å melde inn forslag på nye styremedlemmer bes gjøre det tidligst mulig og innen 29.02.2020