Årsmøte

Årsmøte i Tromsø Idrettsråd – onsdag 11. mars 2015

Onsdag 11. mars kl.18.00, avholdes Årsmøtet for Tromsø Idrettsråd i LINKEN – Forskningsparken Møtesenter AS i Breivika. Saker som ønskes behandlet må være Idrettsrådet i hende senest onsdag 25. februar.

Adresse; Tromsø Idrettsråd postboks 12 9285 Tromsø, eller e-post; tromso.idrettsrad@nif.idrett.no

Styret

 

Årsmøte i Tromsø Idrettsråd

Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd er berammet til onsdag 11. mars 2015. Møtet avholdes på LINKEN-Forskningsparken Møtesenter kl. 18.00.

 

Følgende styremedlemmer er på valg:

Leder, Lars Olav Sparboe, Tromsø Storm Ungdom

Medlem, Roger Ingebrigtsen, TUIL Fotball

Medlem, Hilde Herland, Tromsø Svømmeklubb

1. varamedlem, Elena Kokslien, Tromsø Turnforening

2. varamedlem, Fredrik Forsaa, Kvaløysletta Skilag

Vara ungdomsrep, Johanne Ross, Ishavsbyen Taekwondokl.

 

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Nestleder, Johanne Størkersen, Krokelvdalen IL

Medlem, Odd Harald Eriksen, Bravo

Medlem, Kjersti Strand, Tromsø Skiskytterlag

Ungdomsrepresentant, Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb

Bedriftsidrettens representant velges av Tinget i Troms-og Finnmark bedriftsidrettskrets

 

Valgkomité

Leder, Merete N. Kristiansen  E.post:  mnk@seafood.no Tlf: 97518909

Medlem, Pål Jakobsen E-post: eidhaugen@gmail.com Tlf: 95765959

Medlem, Edgar Broks E-post:edgar.broks@dnbnor.no Tlf: 95163450

Varamedlem, Jens-Ole Thyholdt E-post:jothyholdt@gmail.com Tlf: 41322300

 

Med vennlig hilsen

TROMSØ IDRETTSRÅD

Alf-Kondrad Wilhelmsen

Daglig leder