Årsmøte i Tromsø Idrettsråd

ÅRSMØTE i Tromsø Idrettsråd – onsdag 25. april 2018

Onsdag 25. april kl.18.00, avholdes Årsmøtet for Tromsø Idrettsråd på Alfheim Stadion. Saker som ønskes behandlet må være Idrettsrådet i hende senest onsdag 11. april.

Adresse; Tromsø Idrettsråd postboks 12, 9285 Tromsø, eller e-post; tromso.idrettsrad@nif.idrett.no

Styret

Årsmøtepapirene er tilgjengelig her onsdag 18.04.

Årsmøteannonse for TIR