Årsmøte i Tromsø Idrettsråd

ÅRSMØTE i Tromsø Idrettsråd – onsdag 16. mars 2016

Onsdag 16. mars kl.18.00, avholdes Årsmøtet for Tromsø Idrettsråd i LINKEN – Forskningsparken Møtesenter AS i Breivika. Saker som ønskes behandlet må være Idrettsrådet i hende senest onsdag 02. mars.

Adresse; Tromsø Idrettsråd postboks 12 9285 Tromsø, eller

e-post; tromso.idrettsrad@nif.idrett.no

Følgende styremedlemmer er på valg; Årsmøtet i TIR og kandidater til styreverv