Alle støtte- og tilskuddsordninger i norsk idrett

NIF har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag i 2020.

– Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier breddeidrettssjef Anja Rynning Veum i Norges idrettsforbund, og oppfordrer alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene.

Mer om ordningen her