Aktiv på Dagtid

Aktiv på dagtid er et godt aktivitetstilbud i regi av Troms Idrettskrets – for mennesker som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Her gis et allsidig aktivitetstilbud – også tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske utfordringer.
Aktiv på Dagtid i Tromsø (ApD) er et samarbeid mellom Troms Idrettskrets, Troms fylkeskommune, NAV og Tromsø kommune.

Hvem kan delta?

Alle mellom 18-67 år, bosatt i Tromsø kommune, som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en trygdeytelse som:

– Sykepenger
– Uføreutelser
– Overgangsstønad
– Kvalifiseringsstønad
– Økonomisk sosialstøtte
– Dagpenger
– Arbeidsavklaringspenger

Ta kontakt dersom du er usikker på om du kan delta!

Deltakerne må ha et funksjonsnivå som gjør at treningen vil kunne gi et positivt utbytte. Deltakere som har behov for støtte under aktivitetene oppfordres til å ha med egen ledsager. Trening skjer på eget ansvar. Alle våre instruktører har taushetsplikt.

Hvordan bli med?

Giro og registreringsskjema fås på ApDs kontor i Fløyahallen og hos Servicetorget. Treningskortet koster kun kr. 400,- pr kalenderår. Utfylt registreringsdel og dokumentasjon på din ytelse(skal kun framvises) må leveres på vårt kontor i Fløyahallen før man får utstedt deltakerkort. For trening hos Tromsø Treningssenter må det påregnes en månedsavgift til treningssenteret på kr. 220,- i tillegg. For bassengtreningen kommer det en inngangsbillett på kr. 25,- pr. gang.

Treff oss i Fløyahallen (1 etg), mandag 10-13, onsdag 9-12 og fredag 10-13, eller på tlf. 40006792.