Aktiv på dagtid

Hei!

 

Aktiv på Dagtid er nå godt i gang med aktiviteter og registrering for 2016. Tilbudet er for alle mellom 18-70 år, som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en trygdeytelse.

 

For ytterligere informasjon og gjeldende timeplan, se følgende link:  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/nyheter/ny-timeplan-for-aktiv-pa-dagtid/ Legger også timeplanen som vedlegg.

 

Spre gjerne informasjonen om tiltaket i ditt nettverk, og kontakt oss gjerne på tlf. 4000 6792 eller apdtromso@idrettsforbundet.no.

 

Med vennlig hilsen

 

Øivind Hansen

Leder Aktiv på Dagtid

Troms idrettskrets

Tlf. 40006792 – e.post: apdtroms@idrettsforbundet.no

facebook.com/aktivpadagtid – www.idrettsforbundet.no/troms