178 millioner til inkluderingstiltak. Slik kan idrettslaget søke om støtte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har åpnet for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Søknadsfrist er 2. desember.

Mer om ordningen her