Årets fordeling av Lokale Aktivitetsmidler gjennomføres i perioden 16.08 – 10.09. Tromsø Idrettsråd mottar kr. 4 662 986,- fra Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) som skal fordeles til idrettslag med aktivitet for barn og ungdom i Tromsø.

Prioriteringer lagt fra Kirke- og Kulturdepartementet, NIF og Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd legges til grunn. Mer om ordningen her; Lokale Aktivitetsmidler 2017

  • 50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte.
  • 40 % fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. (Konkretisert er dette: Utøvere med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn og sosiale risikogrupper, Idrettsskole/allidrett, trener og lederutviklingstiltak og antidopingarbeid).
  • 10 % av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø.

Gjennom «Samordnet rapportering» som ditt idrettslag har gjennomført innen 30.april tidligere i år, har vi de fleste opplysningene vi trenger, men ønsker tilbakemelding på kulepunkt 3 ovenfor.

Hvis ditt idrettslag ikke har samarbeid med en annen klubb, behøver du ikke sende inn dette skjemaet.

10 % av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø.

Siste frist for innsending av skjema er 10.09

[]
1 Step 1
Lokale Aktivitetsmidler 2017
Navn på ditt idrettslagyour full name
Hvem samarbeider dere med?more details
0 /
Hva går samarbeidet ut på?more details
0 / 750
Previous
Next