Tromsø kommunes Idrettspris

Tromsø kommunes idrettspris ble innstiftet i 2005, og tildeles av kommunestyret. Prisen utdeles av ordføreren i forbindelse med siste kommunestyremøte for året i desember.

Hvem fortjener årets Idrettspris?

Nå kan du komme med din kandidat. Vi vet alle at det finnes mange som kunne fortjent en pris for sin innsats innen idretten i Tromsø, – enten som utøver, leder, frivillig og ildsjel.

Meld inn forslag på din kandidat. Prisen kan tildeles personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet i Tromsø kommune. Prisvinneren(e) må enten ha oppnådd gode resultater som er med på å sette Tromsø på kartet, eller på annen måte gjort en fortjenstfull innsats for idretten i Tromsø kommune. Begrunnede forslag til kandidat(er) må være Idrettsrådet (tromso.idrettsrad@nif.idrett.no) i hende innen første november.

2005
Ole Martin Årst

2006
Kjell Lorentsen

2007
Børge Johansen

2008
Agnetha Åsheim & Sara Svendsen

2009
Ørjan Hansen

2010
Ivan Tzatchev

2011
Sigurd Rushfeldt

2012
Silje Theodorsen

2013
Kari Nerdrum Tangen

2014
Ballklubb Tromsø (BKT)

2015
Johann Andrè Forfang

2016
Bjørn Steinar Johansen