All Posts By

Alf Konrad Wilhelmsen

UTLYSNING AV MIDLER TIL IDRETTSLAG SOM PLANLEGGER BYGGING AV IDRETTSANLEGG

By | Nyheter

Til idrettslag i Troms Tromsø 13.desember 2017

UTLYSNING AV MIDLER TIL IDRETTSLAG SOM PLANLEGGER BYGGING AV IDRETTSANLEGG

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idretslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».
Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.
Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.
Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

Kriterier til Troms idrettskrets anleggsfond
1. Idrettslag i Troms som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TIKs anleggsfond.
2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs vedtatt på årsmøtet.
3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
4. Første fase i «Prosjektmodellen», «Idéfasen» må være godt igangsatt, dvs gjennomføring prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
8. Typisk tildelingsbeløp ville ligge i størrelsesorden 100.000 – 150.000, men tildeling vil kunne avvike fra dette.

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.
Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.
Vi vil anbefale idrettslag å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen
For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no , under arkfanen Ressurser.

Hvordan søker dere?
1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet eget søknadsskjema
2. Vedleggsskjema «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.
3. Søknad sendes troms@idrettsforbundet.no
4. Søknadsfrist 1.mars 2018
5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på våre nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/anlegg/troms-iks-anleggsfond/

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen, magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no , tlf 478 58 622.

Troms idrettskrets
Sylvi Ofstad (s)
på vegne av Troms IKs anleggsutvalg

Med vennlig hilsen

Magnus Leonhardsen
anlegg- og utdanningskonsulent
magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
mobil. 47858622
www.idrett.no/troms

 

Åpen Hall i Hamna

By | Nyheter

Hamna IL har åpen Hamnahall lørdager kl 1100-1800 og søndager 1100-1600, for uorganisert fotball spill med tilsyn av voksenperson. På lørdagskvelden er det åpen Hamnahall for ungdommer kl 1800-2000 for uorganisert fotballspill med tilsyn av voksenperson.

Inkludering i Idrettslag

By | Nyheter

Hei alle sammen.

 

Idrettsåret nærmer seg slutten, og nytt år med nye muligheter dukker opp i det fjerne.

Her kommer søknadsskjema for 2017 – og fristen er 15.12.

 

.Jeg vet noen av dere har etterlyst en fast dato, de siste årene har dette vært 15.12- mens i fjor var den litt senere da NIF endret sine rutiner for søknad fra oss. Vi må nå søke NIF om midler, hvor det før var en fast tildeling.

Vi får vite i februar/ mars hvor mye vi får for 2018.

 

MEN, frist 15. 12

 

Vi ønsker være i forkant for å kunne planlegge inkluderingsåret 2018 best mulig.

 

Skjemaene ligger også på vår hjemmeside, og vi har også satt i gang en prosess for å gjøre disse skjemaene elektronisk.  Hvor lang tid dette tar er avhengig av han som hjelper oss med nettsidene våre.

 

Søknad 2018 for idrettslag over kr.25.000 til IR eller IK vedr tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

Søknad 2018 og rapportskjema IL max kr 25000

 

Alle klubber i Tromsø kommune kan søke på disse midlene.

 

Er det noe spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt. Velkommen som søker!

 

Inkluderingshilsen Britt

Idrettsglede skaper muligheter

By | Nyheter

Over 80 % av alle barna i Norge under 12 år deltar i norsk idrett. Dette gjør idretten til den største fritidsarenaen for barn, noe som også innebærer et stort ansvar for alle som tilrettelegger for barneidrett. Vi ønsker at de ulike nivåene i idretten skal ha en felles forståelse hva barneidrett er og skal være. Vi i idrettsrådet inviterer nå i samarbeid med Troms idrettskrets og Troms fotballkrets til seminar 9. november på Scandic Grand.

Vi får bl.a. besøk av Stig Arve Sæther som er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hans primære forskningsfelt er ungdomsidrett og talentutvikling, spesielt knyttet til fotball. Hans største forskningsprosjekt er «Fotball og Talent» prosjektet som har fulgt et årskull aldersbestemt landslagsspillere i fotball siden 2005. Til oss kommer også Ingar Mehus som også er førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved institutt for sosiologi- og statsvitenskap, NTNU. Han arbeider med temaer som barne- og ungdomsidrett, måling av fysisk aktivitetsnivå, motivasjon og skoleprestasjoner.

 

Så er du opptatt av barn, idrett og aktivitet er dette en kveld å prioritere. Vi ønsker alle som er involvert i barneidrett i Tromsø velkommen.

Seminaret er gratis, men du må melde deg på via linken på plakaten.