Prinsipper for fordeling av treningstid i kommunale idrettshaller vedtatt på Årsmøtet 11.03.2015:
Styret i Tromsø Idrettsråd tildeler treningstid i kommunale idrettsanlegg, som igjen forelegges Tromsø kommune til godkjenning. Tildelingen skal tilstrebes gjennomført ut fra følgende momenter: