Felles innsats i dag – gode løsninger i fremtiden

Hovedmålet for prosjektet «Idrettsbyen Tromsø 2010» er å utvikle anleggskonsept basert på samlokalisering av idretter og gode flerbruksløsninger, som egner seg for nasjonale og internasjonale mesterskap/konkurranser, samtidig som treningsfasilitetene for idrettsaktiviteter i Tromsø forbedres.